vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 11182 ha
Intravilan: 568 ha
Extravilan: 10614 ha
Populatie: 5160
Gospodarii: 1715
Nr. locuinte: 1956
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 6


Numele localitatilor aflate in administratie:
Berezeni, Satu Nou, Muşata, Rînceni, Stuhuleţ
Asezarea geografica:
Comuna Berezeni este situată în partea de sud-est a teritoriului judeţului, se află la o distanţă de cca 45 km sud faţă de Municipiul Huşi. Faţă de reşedinţa de judeţ Municipiul Vaslui, comuna Berezeni se află la o distanţă de 90 km
Teritoriul administrativ al comunei se învecinează:
La nord - comuna Dimitrie Cantemir;
La nord-est - comuna Vetrişoaia;
La est - Râul Prut şi Republica Moldova;
La sud şi sud-vest - comuna Falciu;
La vest - comuna Vutcani.
Legătura localităţii Berezeni-reşedinţă de comună cu Municipiul Huşi se face pe DN 24A şi apoi cu Municipiul Vaslui-reşedinţa judeţului pe DE E 581, cu Municipiul Bârlad pe DN 24A iar între satele componente şi reşedinţa comunei se face pe DJ 244A şi DJ 244C.
Activitati specifice zonei:
Condiţiile geografice şi climaterice favorabile zonei au determinat locuitorii să practice activităţi predominant agricole cum ar fi cultivarea plantelor şi creşterea animalelor
Alte activităţi ar mai fi : Servicii
Viticultură
Apicultură
Activitati economice principale:
Agricultura este funcţiunea economică reprezentativă pentru comuna Berezeni având în vedere suprafaţa de 10 614 ha ce reprezintă 94,92% din suprafaţa totală a teritoriului, care se împarte astfel: teren arabil 7 818 ha, vii 274 ha, păşuni şi fâneţe 2 318 ha, livezi 29 ha, păduri 123 ha, căi de comunicare 49 ha, terenuri degradate şi neproductive 3 ha.
Activităţiile economice ar fi: Mica industrie
Construcţii
Comerţ
Alimentaţie publică
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Obiective turistice:
Parcul dendrologic "Anastasie Fatu" Berezeni
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Evenimente locale:
Ziua comunei - prima duminică după Sfânta Maria (15 august)
Târg comunal - în fiecare duminică
Alte evenimente culturale şi expoziţii
Facilitati oferite investitorilor:
Drum naţional de acces în zonă
Drum judeţean în satele componente
Drumuri săteşti pietruite
Poduri şi podeţe
Comuna este la jumătea distanţei dintre Iaşi şi Călăraşi
Reţea de alimentare cu apă în satele Berezeni şi Satu Nou
Reţele de telefonie fixă şi mobilă
Internet
Teren arabil
Zone cu teren irigabil
Teren intravilan
Posibilitate de concesionare terenuri
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Înfiinţarea sistemului de canalizare şi staţie de epurare pentru satele Berezeni şi Satu Nou
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor săteşti
Grădiniţa 2 grupe cu PN Muşata
Dezvoltare şi înteţinere iluminat public
Amenajarea de trotuare
Înfiinţare de platforme ecologice
Împădurire terenuri degradate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu